Innováció és fenntartható felszíni közlekedés IFFK-Konferencia, Budapest, 2009. szeptember 3-5.

Tehergépjárművek biztonságos rakomány rögzítése és a közlekedési balesetek kapcsolata.

Dr.-Ing. Kőfalvi Gyula c.
egyetemi docens/ Széchenyi István Egyetem/c/o International Road Tarnsport Union Genf IRU Közúti Biztonság Bizottság elnöke
ibbkofal@t-online.hu

Abstract: Európában az áruk továbbításának közel 70%-át közúton, gépjárművekkel végzik. Az előbbiek következtében megnövekedett szállítási feladatok nagyobb forgalomsűrűséget, nagyobb átlagos haladási sebességet, nagyobb raksúlyokat eredményeznek. Ennek ellenére a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetekben a haszongépjárművek részesedése Európa-szerte átlagosan csak kb. 15%-ra tehető, azonban a nagyobb tömegek és geometriai különbözőségek , az un. tömeg és forma agresszivitás következtében a haszongépjárművek súlyos baleseteket tudnak okozni.

A rakomány megfelelő biztonságú rögzítése és elhelyezése folyamatosan jelenlévő kérdésköre az áruszállításban. A különböző nemzeti baleseti statisztikák a rakomány elmozdulásából, helytelen rögzítéséből származó baleseteket általában nem tartalmazzák. Így főképpen az egyes balesetek szakértői vizsgálataiból lehet következtetni arra, hogy a tehergépkocsi balesetek mintegy 25 %- ban játszik a rakomány rögzítése és elhelyezése meghatározó szerepet.

A Németországban végzett közúti ellenőrzések során, amikor zömmel nemzetközi forgalomban résztvevő haszongépjárműveket vizsgáltak meg és arra a megállapításra jutottak, hogy mindössze 27 %- ban volt hibátlan a rakodás, 34 %-ban kisebb hibákat lehetett találni, azonban 39 %-nál meghatározó, balesetveszélyes hiányosságok voltak. Szerző egyes- baleseti vizsgálati adatai szerint hazánkban előbbinél kedvezőtlenebb adatokhoz jutnánk egy széleskörű felmérés során. A kombinált szállítási módok szélesebb körű elterjedése különösen igényli a témakör alaposabb elemzését és vizsgálatát.

Ebben a Nemzetközi Közúti Fuvarozási Unió ( IRU), mint a közúti áru- és személyszállítókat képviselő világszervezet által támogatott tanulmányban áttekintjük a közúti haszongépjármű közlekedés közlekedési balesetekben elfoglalt helyzetét, különös tekintettel a tehergépkocsik egyenlőtlen rakomány elhelyezése és a rakományok nem kielégítő biztonságú rögzítési módjaiból származó közlekedési balesetek kapcsolatát és egyben ismertetjük azokat az alap minőségi követelményeket, amelyek széles körű betartásával az ilyen balesetek jelentős része megelőzhető lehessen.

Forrás:
http://kitt.uni-obuda.hu/mmaws/2009/eloadasok/day2/4-szekcio/001.pdf